Usability Week 2012, London

Usability week er en konferanse i regi av Nielsen Norman Group (NN Group) som går 6 ganger i året. 4 ganger i USA (ulike byer), en gang i London og en gang i Sidney. Som det fremgår av navnet er tema for konferansen “Usability”. NN Group består av 3 hovedpersoner: Jakob Nielsen, Don Norman og Read More

Oppsummering av #febsem på Twitter

Februarseminaret 2012 hadde forskningsformidling som tema. Hensikten var å skape refleksjon rundt forskningskommunikasjonens betydning og mulighetsrom. Det var en fin miks av Universitetsinterne forskere og formidlere, samt et knippe eksterne bidragsytere. I tillegg ble det gjennomført en konkurranse i formidling der man kunne sende inn video-bidrag. De tre beste bidragene ble premiert. Vinneren ble Audun Read More

Active Directory Disaster Recovery – kursdag 4

I dag så vi på backup og restore av sysvol, og komponentene bak. SYSVOL inneholder alle filer tilhørende Group Policies og logon/logoff/startup/shutdown scripts. Uten SYSVOL er ikke domenekontrolleren funksjonell, dvs at klienter kan autentisere mot AD. SYSVOL er et DFS share som replikerer data mellom DCene i domenet, teknologien som brukes til dette er FRS Read More

Active Directory Disaster Recovery – kursdag 3

Startet dagen med å kjøre LAB med hvor temaet var object recovery. Dette kan gjøres på en av tre måter. Authoritative restore Her tar vi en DC offline og booter i Active Directory Restore mode og henter tilbake data fra backup. Ved hjelp av verktøyet ntdsutil.exe setter vi dataene på et gitt object (OU, bruker, Read More

Active Directory Disaster Recovery – kursdag 2

I dag gikk vi gjennom ødelegging av en hel skog/domene og hvordan redde seg ut av denne. Først så vi på hvilke scenarier hvor en forestrecovery kreves:  Tap av et stort antall DC’er. Logisk eller fysisk kompromitering av domenene Store tap av data som er blitt replikert til alle DC’er. Videre så vi på forskjellige Read More

Active Directory Disaster Recovery – kursdag 1

Da er første dag unnagjort og i dag lærte vi for det meste om rutiner og adminstrative grep rundt drift av AD og planlegging for at en recovery skal være mulig: Dokumenter miljøet ditt. Ha en Service Level Agreement (SLA) med dine kunder for å kunne ha et realistisk mål om oppe- og nedetid. Ha Read More

E-læringsguider OpenOffice

Asker kommune har lagt ut over 100 OpenOffice howto’s i en enkel og oversiktlig layout. Dette er en del av prosjektet med å innføre denne programvaren i kommunen, og gir brukerne enkle guider med mulighet til å gi rating på eksisterende guider og foreslå nye. God opplæring er ofte en avgjørende faktor for optimal utnyttelse Read More

Når man skal snakke med mange på nett.

Det finnes et mange muligheter om man skal holde diskusjoner eller møter mellom flere parter via voice chat på Internett. Blant de som er beregnet til hjemme bruk er Teamspeak og Ventrilo de to mest brukte. Teamspeak har tidligere hatt problem med lydkvaliteten med dårlige codecs og manglende preprosessering av lydstrømen. Ventrilo derimot har god Read More

IKT og fleksibel læring – arbeidspakke 2

UIT har bestemt seg for å bli nasjonalt ledende på fleksibel læring og har nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal stake ut noen linjer (behovs og funksjonsanalyse) for hvordan dette kan gjøres. Bruk og utnyttelse av IKT står sentralt og ITA deltar via undertegnede og IT-dir. Som sagt er dette en hurtigarbeidende gruppe og det Read More

Blir 2010 året hvor e-bøker virkelig får gjennomslag?

Grunnen til at jeg stiller spørsmålet er at det skjer veldig mye interessant på denne fronten og ting ser nå ut til å akselerere med at både Apple og Google kommer ut med hver sin ebok/pad plattform i år, og at stadig flere velger å lese bøker på mobiltelefonen. Ja, jeg skrev virkelig at folk Read More