Dropbox tilgjengelig på App Store

Endelig er Dropbox klar på App Store. Ta bilder/video direkte i Dropbox og de synkes automatisk mot dine andre maskiner. Man slipper med andre ord å koble enheten til en maskin og overføre data. Hjelp, både video og tekst, tilgjengelig via Settings siden. Enkel deling av dine filer via e-post. Når du åpner en fil Read More

Ny Betatjeneste: Dropbox?

Dropbox har blitt veldig populært for deling av filer mellom maskiner. Dette kan fungere både for enkeltbrukere med flere maskiner og mellom brukere som ønsker å dele dokumenter på en sikker måte fremfor å sende de frem og tilbake i mail eller bære de med seg på en minnepenn. Dropbox løser dette, men er vel Read More

Dropbox for å holde dine unix-config-filer synkronisert

Jeg bruker Dropbox for å holde mine konfigfiler synkronisert på alle unix-boksene jeg bruker. Dette gjorde jeg slik: Jeg lagde en katalog inne i Dropbox-folderen min som jeg kalte “dotfiles”. Så kopierte jeg ønskede dotfiler og kataloger inn i denne katalogen. (.zshrc, .vim, .vimrc ++) Disse endret jeg navnet på slik at det ledende .-et Read More