Dropbox for å holde dine unix-config-filer synkronisert

Jeg bruker Dropbox for å holde mine konfigfiler synkronisert på alle unix-boksene jeg bruker. Dette gjorde jeg slik: Jeg lagde en katalog inne i Dropbox-folderen min som jeg kalte “dotfiles”. Så kopierte jeg ønskede dotfiler og kataloger inn i denne katalogen. (.zshrc, .vim, .vimrc ++) Disse endret jeg navnet på slik at det ledende .-et Read More