Velkommen til nettsiden for Universitetsbarnehageprosjektet i Tromsø (UbiT)

Universitetsskoler, eller lærerutdanningsskoler, som det også kalles, er en relativt ny idé som nå ikke bare brer seg, men som også har blitt nasjonal lærerutdanningspolitikk gjennom Lærerutdanning 2025 – Strategi for lærerutdanning. Her synliggjøres også tilsvarende satsing på barnehagene, lærerutdanningsbarnehager. Det innebærer at det er stor interesse for erfaringene til de institusjonene som allerede har hatt universitetsskoler i noen år. Ideen oppsto relativt parallelt ved UiT og UiO i 2010, ved UiT ble prosjektet etablert i 2010, de første universitetsskolene var valgt ut i 2011. Universitetsbarnehageprosjektet startet opp i begynnelsen av 2017. I desember samme år ble det valgt ut seks barnehager som fikk status som universitetsbarnehager, derav tre kommunale barnehage og tre private barnehager.

Prosjektet er et samarbeid mellom Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet.

Oppstartskonferanse

Barnehagelærerutdanningen ved UiT- Norges arktiske universitet inviterer til oppstartskonferanse fredag 6. april 2018. Vi ønsker å gi studenter, praksislærere, kolleger og barnehageansvarlige i fylket og kommunene anledning til å få innblikk i Universitetsbarnehageprosjektet i Tromsø – UbiT.

Påmeldingskjema og program finner du her