Status på universitetsbarnehageprosjektet


Fredag 3/11 gikk fristen ut for å søke om deltakelse i universitetsbarnehageprosjektet. Vi fikk inn totalt 13 søkere, derav 5 kommunale barnehager og 8 private barnehager. Søknadene er anonymisert og sendt videre til den eksterne gruppa ved Høgskolen i Oslo og Akershus for vurdering. Når den eksterne gruppa er ferdig med sitt forslag til innstilling skal styringsgruppa for universitetsbarnehageprosjektet foreta den endelige utvelgelsen.