Universitetsbarnehager


Fredag 08.12. 2017 hadde vi møte i Styringsgruppa for Universitetsbarnehageprosjektet og det ble valgt ut seks barnehager som får status som Universitetsbarnehage. En ekstern gruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus, bestående av førstelektor Anne Furu, førstelektor Karen Marie Eid Kaarby, førsteamanuensis Inger Marie Lindboe og førsteamanuensis Tove Lafton, har gjort en grundig vurdering av  søknadene. Styringsgruppa la stor vekt på denne vurderingen da de skulle velge ut barnehager til prosjektet.

 

Følgende barnehager har fått tilbud om å bli Universitetsbarnehage:

  • Bukkespranget Naturbarnehage AS
  • Lunheim barnehage
  • Tusseladden Friluftsbarnehage
  • Gimle studentbarnehage
  • Reinen barnehage
  • Fjellvegen barnehage

 

Vi ønsker å takker alle som har søkt om deltakelse i prosjektet. UiT Norges arktiske universitet ønsker et tett og godt samarbeid med alle praksisbarnehager, uavhengig av om de er universitetsbarnehager eller ikke. ALLE barnehager er viktige i utviklingen av en god barnehagelærerutdanning og gode barnehager.