Oppstartskonferansen for Universitetsbarnehageprosjektet


Fredag 6. april gikk oppstartskonferansen for Universitetsbarnehageprosjektet av stabelen på ILP med rundt 100 deltakere. Det var en hel dag fylt med spennende innlegg fra alle seks universitetsbarnehagene, faglige tilsatte ved ILP og eksterne foredragsholdere.

 

 

Barna fra de seks universitetsbarnehagene sto for det musikalske innslaget. De imponerte med fin sang- både på norsk og samisk

 

 

Prodekan Lars Aage Rotvold og avdelingsdirektør, Avdeling for oppvekst og utdanningen, Kari Henriksen,  åpnet konferansen

 

Professor Elin Eriksen Ødegaard holdt et innlegg med tittelen «Gamle og nye undereventyr»

 

Førsteamanuensis Tove Lafton og førstelektor Anne Furu fra OsloMet snakket om sine erfaringer fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager. De hadde også med seg Unn Tonje Mostad, styrer, i en av Utdanningsbarnehagene

 

Fjellvegen barnehage ved enhetsleder Annalena Nordin Pedersen og pedagogiske ledere Christine Lydersen og Anders Nergaard holdt et innlegg med tittelen «Ledervandring som metode for læring og utvikling i hele praksisfellesskapet»

 

Studieleder Helge Habbestad var konferansier og ledet oss gjennom dagen

 

Parallelt med konferansen arrangerte vi vi aktiviteter for førskolebarn fra alle de seks UbiT-barnehagene (totalt cirka 67) barn. Aktivitetene ble ledet av universitetslektor Torstein Unstad, universitetslærerer Ane Berg-Bjørnstad og studenter fra barnehagelærerutdanningen. Barna deltok i hinderløype i gymsalen, formingsaktiviteter, Bee-bot og høytlesning. Alle barna fikk medaljer for innsatsen og de avsluttet besøket på ILP med lunsj.

 

Engasjerte barn og studenter i gymsalen

 

Barna fikk lage fine snurrebasser

 

De fikk også lov til å prøve seg på programmering ved bruk av Bee-bot

 

Vi ønsker å takke alle involverte parter, både foredragsholdere og deltakere, for en vel gjennomført konferanse.