Om prosjektet

Universitetsbarnehageprosjektet er et samarbeid mellom Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet i perioden 01.01.2017-01.01.2021.

Bakgrunnen for prosjektet er muligheten for kvalitetsutvikling både i barnehagelærerutdanningen og i barnehagene. Barnehagen er det første frivillige trinn i et langt utdanningsløp og skal bidra til at barna får en god start. Personalets kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen (Kunnskapsdepartementet 2013). Det er derfor av stor betydning at det utdannes gode barnehagelærere.

 

Universitetsskoleprosjekter ved UiT

Det finnes to tilsvarende prosjekter ved UiT, Universitetsskoleprosjektet som er knyttet til Master i lærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn og Universitetsskoleprosjektet 8-13 som er knyttet til lektorutdanningen. UiT har dermed slike prosjekter knyttet til alle sine lærerutdanninger og er foreløpig den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som har det.

Klikk på prosjektene under for å lese mer.

Samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner

Vi samarbeider med Høgskolen i Oslo og Akershus og deres innovasjonsprosjekt «Utdanningsbarnehager».

 Utdanningsbarnehager