UbiT-forum

Det er etablert et forum bestående av representanter fra ILP (Institutt for lærerutdanning og pedagogikk), universitetsbarnehagene, Tromsø kommune og IBID. Deltakerne i forumet møtes jevnlig og driver faglig utviklingsarbeid.

Medlemmene i UbiT-forum er følgende:

 • Helge Habbestad, studieprogramleder BLU
 • Ole Martin Kanck, praksiskonsulent BLU
 • Silje Rossvoll Kvande, koordinator for UbiT
 • Laila Østgård, fagleder i Lunheim barnehage
 • Siv Thue, fagleder i Fjellvegen barnehage
 • Anita Nergaard, pedagogisk leder i Reinen barnehage
 • Gro Nilsen, styrer i Gimle barnehage
 • Inger-Ann Robertsen, daglig leder Bukkespranget barnehage

 • Heidi Buvang, styrer i Tusseladden Friluftsbarnehage
 • Gørill Nilsen, enhetsleder Fastlandet Nord barnehager
 • Annalena Nordin Pedersen, Enhetsleder Tromsøysundet barnehager
 • Berit Vassmyr, seksjonsleder barnehage Tromsø kommune
 • Tina Berntsen Hole, barnehagefaglig rådgiver Tromsø kommune
 • Bjarne Stenersen, leder for IBID