Universitetsbarnehagene

Høsten 2017 inviterte styringsgruppa for Universitetsbarnehageprosjektet alle barnehager som UiT Norges arktiske universitet har praksisavtale med til å søke om deltakelse i Universitetsbarnehageprosjektet. Tretten barnehager søkte og av disse ble seks barnehager valgt ut til å være med i Universitetsbarnehageprosjektet. Barnehagene er:

 

Bukkespranget Naturbarnehage AS Lunheim barnehage Tusseladden Friluftsbarnehage
Gimle studentbarnehage Reinen barnehage Fjellvegen barnehage