“The Flipped Classroom” – et spennende pedagogisk prinsipp?

I undervisning av enkelte emner er det spesielt store “sprik” i ferdighetsnivå mellom studentene. Da jeg var med å utvikle et metodekurs på nett i 2004 oppdaget vi for eksempel hvordan studenter som syntes den kvantitative metodeundervisningen var spesielt vanskelig, mens andre taklet dette helt fint. Det at de kunne se de nettbaserte frelesningenen flere ganger hjalp den enkelte i egen læringsprosess. Et annet prinsipp som går litt i samme retning er at man utnytter det at teknologi nye muligheter for forberedelse, der tanken er at man i større grad kan bruke forelesningen til å løse utdfordringer, heller enn å drive tradisjonell “kateterundervisning”, der formidlingen av stoff blir viktigere enn faglgie samtaler og problemløsning.

Hva går Universitetspedagogikk sine “Lunsj-seminar” ut på?

Lunsj-seminarene våre er ment å være et møtepunkt for ansatte fra ulike fakultet på Universitetet hvor felles inspirasjon og undervisning står i sentrum. Seminarene er lagt opp slik at fagfolk som er gode undervisere og/eller har interessante innspill om undervisning inviteres til en halv times presentasjon.  Det er et viktig poeng at ansatte fra ulike fagmiljø bidrar i denne viktige dialogen. Tanken er å dele gode ideer og å vise frem gode eksempler. I etterkant av fremlegget er det lagt opp til samtale og erfaringsdeling mellom deltakerne på seminaret. Det hele foregår i en ganske uformell setting. Den totale tidsrammen på arrangementet er fra 11.30 til 13.00 hver gang – og alle påmeldte får lunsj! Høres det ikke spennende ut å møte nye kollegaer på denne måten?

Les mer om lunsjseninarene våren 2012 her

Følg med – det kommer flere interessante lunsj-seminar

Vel møtt!

Hilsen Universitetspedagogisk faggruppe