Forum programme 2000

Tentativt program:

FORUM FOR URFOLKSSPØRSMÅL

Tromsø 6. og 7. november 2000

MANDAG 6. NOVEMBER:

10.00 – 12.00 Registrering
12.00 – 12.15 Åpning ved rektor eller prorektor ved UiTø og styreleder på Senter for samiske studier
Oppnevning av redaksjonskomité

Bolk 1: Hvorfor et forum for urfolksspørsmål ?
12.15 – 12.45 UD eller NORAD v. Else Berit Eikeland
12.45 – 13.15 Henry Minde, Universitet i Tromsø

Bolk 2: Norsk og internasjonal strategi for arbeid med urfolk.
13.15 – 13.45 UD eller NORAD v. Else Berit Eikeland
13.45 – 14.15 Sametinget
14.15 – 14.45 Kaffepause
14.45 – 15.15 ’Urfolk i FN- og EU-systemene’ ved John B. Henriksen,
menneskerettighetskoordinator, Samerådet
15.15 – 15.45 Urfolksnettverket
15.45 – 16.15 IWGIA
16.15 – 17.15 Diskusjon

19.00 Middag på studenthuset driv, 4. etasje
Kulturinnslag

TIRSDAG 7. NOVEMBER:

Bolk 3: Urfolk i norsk bistand
09.00 – 09.30 Erfaringer fra Regnskogsfondets arbeid
09.30 – 10.00 Erfaringer fra Det norske urfolksprogrammet
10.00 – 10.30 Erfaringer fra urfolk til urfolk-samarbeid v. Leif Halonen, Samerådet
10.30 – 11.00 Kaffepause
11.00 – 12.00 Diskusjon

12.00 – 13.00 Lunsj

Bolk 4: Organiseringen av ’Forum for urfolksspørsmål’
13.00 – 13.30 Innledning v. interimstyret
13.30 – 14.00 Redaksjonskomiteens oppsummeringer og ”resolusjoner”
14.00 – 15.30 Diskusjon
15.30 – 16.00 Utnevning av nytt styre
Avslutning

STED:
Auditoriet ’Tabletten’, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø