Samisk internasjonal solidaritet

Seminar Manndalen 14. januar 2015, Senter for nordlige folk.

English version here

Aja_Foto_�rjan_Bertelsen01

Photo: Senter for nordlige folk

Hvordan ser samisk internasjonal solidaritet ut? Hva innebærer det og hvordan kan det gjøres? I flere tiår har det samiske samfunnet vært en del av et internasjonalt fellesskap av urfolk. Både på det politiske, kulturelle og det religiøse området har den internasjonale dimensjonen vært viktig. På dette verkstedet inviterer vi aktører fra ulike sider av det samiske samfunnet til refleksjon og erfaringsutveksling om samisk internasjonal solidaritet. Samtalen heller enn foredraget står i sentrum.

Vi inviterer alle interesserte til å bidra i samtalen, som tilhører eller samtaleparter. Dermed ser vi oss litt tilbake, og mye framover.

FinnmarkFinland_104

Program

0945: Kaffe og god morgen

1015: Åpning og temaanslag, ved Mona Solbakk (direktør, Senter for nordlige folk), Torjer A. Olsen (leder, Forum for urfolksspørsmål i bistanden) og Risten Turi Alexandersen (rådgiver, Galdu).

1030: Samisk internasjonal solidaritet, en historisk oversikt.

1100: Hvordan kan vi gjøre solidaritetsarbeid?

Korte innspill fra, dernest samtale med Riddu Riddu-festivalen og Senter for nordlige folk.

1200-13: Lunsj

1300: Hvorfor skal vi gjøre solidaritetsarbeid?

Korte innspill og samtale: Sametinget, Galdu og Samisk kirkeråd.

1445: Sluttkommentarer, ved Tore Johnsen, Samisk kirkeråd, og Torjer A. Olsen, Forum for urfolksspørsmål i bistanden.

1500: Slutt

(Endringer og presiseringer i programmet vil komme.)

Med vennlig hilsen Torjer A. Olsen Leder, Forum for urfolksspørsmål i bistanden