Tag Archives: International solidarity

Sami international solidarity

 

10931409_1038616622822455_857068272098649803_n

How does Sami international solidarity looks like? This was the central issue discussed at the workshop held last week by the Forum of Development and Cooperation for Indigenous Peoples, hosted at the Center for Northern Peoples in Manndalen, in Northern Norway. Here is a short about what was discussed.

Continue reading Sami international solidarity

Samisk internasjonal solidaritet

Seminar Manndalen 14. januar 2015, Senter for nordlige folk.

English version here

Aja_Foto_�rjan_Bertelsen01

Photo: Senter for nordlige folk

Hvordan ser samisk internasjonal solidaritet ut? Hva innebærer det og hvordan kan det gjøres? I flere tiår har det samiske samfunnet vært en del av et internasjonalt fellesskap av urfolk. Både på det politiske, kulturelle og det religiøse området har den internasjonale dimensjonen vært viktig. På dette verkstedet inviterer vi aktører fra ulike sider av det samiske samfunnet til refleksjon og erfaringsutveksling om samisk internasjonal solidaritet. Samtalen heller enn foredraget står i sentrum.

Continue reading Samisk internasjonal solidaritet

Next Seminar: Samis and International Solidarity?

How does Sami international solidarity looks like? What is it and how can it be done? For decades the Sami community has been part of the international community of Indigenous Peoples. The international dimension has been essential in the advancement of all three side; political, cultural and spiritual development.

Continue reading Next Seminar: Samis and International Solidarity?