Prosjektet

USP 8-13 er et samarbeid mellom fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) ved UiT Norges arktiske universitet og Troms fylkeskommune. Universitetsskolene skal være HSLs partnere i et gjensidig samarbeid for å styrke forskning og utviklingsarbeid i skolene og heve kvaliteten på praksis for HSLs studenter. Avtalen gjelder fra 31. august 2016 til 31. august 2019

                                                

.

 

Kontakt:  Geir Gabrielsen,universitetsskolekoordinator 8-13