Senter for samiske studier besøkte Bardufoss vgs.

8. september besøkte studenter og ansatte ved Senter for samiske studier Bardufoss videregående skole. Besøket var en del av en tre dagers ekskursjon til Sør-Troms og Indre Troms for studentene på master i urfolksstudier. Studentene, som kommer fra ti forskjellige land, hadde først vært i Harstad, på Sortland, på Evenes og i Skånland for å lære om ulike sider ved det samiske samfunnet i dag.

 En viktig del av opplegget var knytta til utdanning som tema. Vi besøkte både samisk barnehage i Skånland og sameskolen i Målselv i tillegg til den videregående skolen. Dette ga innblikk i et mangfold knytta til hvordan samiske temaer og forhold blir behandla innafor skolesystemet.

 Besøket på Bardufoss var også en del av Universitetsskoleprosjektet, gjennom et mindre samarbeidsprosjekt mellom Torjer A. Olsen (Sesam) og Thomas Rochmann Hasvold (Bardufoss vgs) om samiske og urfolksrelaterte temaer på videregående skole. Ideen er å hente erfaringer og kunnskap fra hverandre. 

 På Bardufoss i september fikk urfolksstudentene møte en andreklasse i sosiologi. De to klassene fikk snakke sammen. Bardufosselevene fortalte om skolen og om samiske forhold i lokalområdet. Studentene fortalte om urfolksstudier som fag, samt ga fortellinger om urfolks situasjoner i ulike deler av verden. I tillegg fikk urfolksstudentene møte Stein Skogstad, som er teamleder for studiespesialiserende fag i tillegg til å være samfunnsfagslærer og har hatt ansvar for samisk temauke ved flere anledninger. Han fortalte om dette arbeidet.

 

USP 8-13s egen masterstudent!

Her kommer det føste innlegget fra USP 8-13s egen masterstudent, Lene Ingilæ Weigama:

“Denne våren ble jeg tildelt et stipend for å skrive min mastergrad i tilknytning til universitetsskoleprosjektet i regi av Universitetet i Tromsø. Dette er et samarbeidsprosjekt med tre ulike videregående skoler i Troms; Kvaløya, Breivang og Bardufoss. Jeg går lektorutdanning 8-13 ved UiT, der mine fag er sosiologi og spansk. I forbindelse med prosjektet skal jeg som masterstudent utføre et analysearbeid, hvor temaet for masteroppgaven er undervisning i demokratiforståelse i samfunnsfag. Målet er å styrke forskningen og utviklingsarbeidet på de videregående skolene ved å utføre en kvalitativ studie med ulike samfunnsfaglærere.

I løpet av høsten er planen å observere ulike lærere og deres demokratiundervisning, for så å foreta et intervju for å finne hvordan de planlegger undervisning og underviser knyttet til demokratiforståelse. Jeg har allerede vært på noen av skolene, og ser frem til videre samarbeid. Det blir et spennende år med nye utfordringer, som jeg gleder meg til å ta fatt på.”

Hilsen Lene

 

 

 

Lektortur til Bardufoss

1. September reiste vi til Bardufoss videregående med over 100 førsteårstudenter på Lektorutdanning trinn 8-13. På Bardufoss fikk vi innføring i hvordan skolen tenker læring og hvor viktig  det er med fokus på hver enkelt elev. Studentene fra lektorutdanningen fikk også en innføring i stipendiat Gørill W. Vedelers prosjekt om skole/hjem samarbeid, samt et innlegg fra universitetslektor Clas Dale om fagovergripende kompetanse.

Universitetslektor Clas Dale i aksjon

Innføring i elektroelevens verden