Nynorskseminar

Onsdag 6.desember deltok omlag 20 norsklærere fre de tre universitetsskolene på et seminar om nynorsk som sidemål. Seminaret kom i stand som et svar på ønsker fra lærerne om påfyll og oppdatering innenfor feltet. Professor Øystein Vangsnes ved Institutt for språk og kultur hadde et innlegg om holdninger til nynorsk og Nynorsksenteret, ved Reidun Kydland og Marit Wadsten, bidro med en økt om didaktiske utfordringer, ulike prosjekter og tips om litteratur for ungdom.

Øystein Vangsnes