Fagdag på Bardufoss videregående skole

Fredag 7. september reiste vi med over 120 førsteårs lektorstudenter til Bardufoss videregående skole for å delta på en fagdag. Fagdagen på Bardufoss vgs. var et samarbeid mellom universitetsskolen Bardufoss og lektorutdanninga trinn 8-13.

Dramapedagoger i aksjon

Med oss på turen hadde vi også to dramapedagoger, Anne Eriksen og Linda Wilhelmsen, som holdt en sesjon med tittelen “Praktisk workshop i formidling og kommunikasjon”. Fagdagen ble åpnet i Istindsportalen med et innlegg av fylkesråd for utdanning, Roar Sollied og et plenumsforedrag av Stein Skogstad. Studenten spaserte så til den nye skolebygningen hvor de ble

delt i grupper for å delta på de mange ulike sesjonene. Temaene for dagen var: “Lærer- og kontaktlærerrollen, ikke bare fag og klasserom” med Tor Eriksen, “Flerspråklige elever på yrkesfag – hvordan gjør vi det?” med Malgorzata Wild, “Elevhistorier – motivasjon og mestring” med Åse Gjerdrum, “Elevens læring i et annerledes klasserom” med Elin Nicolaisen og Anders Lundmark og “Et spennende år i vente for to nye lektorer” med Nele Leuschner og Martine Andreassen. Fagdagen ble avslutten med middag i skolens kantine. Les mer om turen i Nye Troms.

Oppfølging av nyutdanna lærere

 

Fredag 31. august ble det første oppfølgingsseminaret for nyutdannede lærere i Troms arrangert. Temaet for det første seminaret var “Lærerens rettigheter og plikter” og seminarleder Astrid Sebulonsen holdt deltakerne i ånde i fire samfulle timer. Dette er en del av pilotprosjektet “Oppfølging av nytilsatte” jobbet fram av norskdidaktiker Hella Busch fra lektorutdanningen 8-13, i samarbeid med USP 8-13. Prosjektet strekker seg i første omgang ut skoleåret 2018/2019 og det vil totalt bli avholdt 10 seminarer med ulike seminarledere fra videregående skole og lektorutdanninga.