Oppfølging av nyutdanna lærere

 

Fredag 31. august ble det første oppfølgingsseminaret for nyutdannede lærere i Troms arrangert. Temaet for det første seminaret var “Lærerens rettigheter og plikter” og seminarleder Astrid Sebulonsen holdt deltakerne i ånde i fire samfulle timer. Dette er en del av pilotprosjektet “Oppfølging av nytilsatte” jobbet fram av norskdidaktiker Hella Busch fra lektorutdanningen 8-13, i samarbeid med USP 8-13. Prosjektet strekker seg i første omgang ut skoleåret 2018/2019 og det vil totalt bli avholdt 10 seminarer med ulike seminarledere fra videregående skole og lektorutdanninga.