Delingsseminar på Breivang videregående skole

Torsdag 3.mai arrangerte Breivang videregående skole et delingsseminar for de øvrige videregående skolene i Tromsøregionen. Temaet for seminaret var foreldresamarbeid i videregående opplæring og ble ledet av stipendiat Gørill Warvik Vedeler. Hun har samarbeidet med Breivang videregående skole gjennom sitt forskningsarbeid. Lærere, ledere og elever fra Ishavsbyen, Tromsdalen og Nordkjosbotn deltok på seminaret. Fra ILP stilte professor Astrid Strandbu og universitetsskolekoordinator Geir Gabrielsen.

Nynorskseminar

Onsdag 6.desember deltok omlag 20 norsklærere fre de tre universitetsskolene på et seminar om nynorsk som sidemål. Seminaret kom i stand som et svar på ønsker fra lærerne om påfyll og oppdatering innenfor feltet. Professor Øystein Vangsnes ved Institutt for språk og kultur hadde et innlegg om holdninger til nynorsk og Nynorsksenteret, ved Reidun Kydland og Marit Wadsten, bidro med en økt om didaktiske utfordringer, ulike prosjekter og tips om litteratur for ungdom.

Øystein Vangsnes

 

USP 8-13s egen masterstudent!

Her kommer det føste innlegget fra USP 8-13s egen masterstudent, Lene Ingilæ Weigama:

“Denne våren ble jeg tildelt et stipend for å skrive min mastergrad i tilknytning til universitetsskoleprosjektet i regi av Universitetet i Tromsø. Dette er et samarbeidsprosjekt med tre ulike videregående skoler i Troms; Kvaløya, Breivang og Bardufoss. Jeg går lektorutdanning 8-13 ved UiT, der mine fag er sosiologi og spansk. I forbindelse med prosjektet skal jeg som masterstudent utføre et analysearbeid, hvor temaet for masteroppgaven er undervisning i demokratiforståelse i samfunnsfag. Målet er å styrke forskningen og utviklingsarbeidet på de videregående skolene ved å utføre en kvalitativ studie med ulike samfunnsfaglærere.

I løpet av høsten er planen å observere ulike lærere og deres demokratiundervisning, for så å foreta et intervju for å finne hvordan de planlegger undervisning og underviser knyttet til demokratiforståelse. Jeg har allerede vært på noen av skolene, og ser frem til videre samarbeid. Det blir et spennende år med nye utfordringer, som jeg gleder meg til å ta fatt på.”

Hilsen Lene