Første møte i mentorordninga

Onsdag 7. mars arrangerte lektorutdanningen 8-13 og Universitetsprosjektet 8-13 det første møtet i mentorordninga. Det vil bli avholdt seks møter mellom studenter og mentorer. Møtene er de tre semestrene studentene verken har pedagogikk eller didaktikk på timeplanen. Noen

Kommunespsykolog Bente Ødegård i samtale med lektorstudenter

av møtene vil være ute i skolen. Mentorordninga er ment å være et ledd i styrkinga av studentenes profesjonsutvikling og lektoridentitet. Temaet for det første møtet mellom lektorstudenter og 7 mentorer fra videregående- og ungdomsskole var «Når eleven har det vanskelig». Kommunepsykolog Bente Ødegård innledet om temaet.