Senter for samiske studier besøkte Bardufoss vgs.

8. september besøkte studenter og ansatte ved Senter for samiske studier Bardufoss videregående skole. Besøket var en del av en tre dagers ekskursjon til Sør-Troms og Indre Troms for studentene på master i urfolksstudier. Studentene, som kommer fra ti forskjellige land, hadde først vært i Harstad, på Sortland, på Evenes og i Skånland for å lære om ulike sider ved det samiske samfunnet i dag.

 En viktig del av opplegget var knytta til utdanning som tema. Vi besøkte både samisk barnehage i Skånland og sameskolen i Målselv i tillegg til den videregående skolen. Dette ga innblikk i et mangfold knytta til hvordan samiske temaer og forhold blir behandla innafor skolesystemet.

 Besøket på Bardufoss var også en del av Universitetsskoleprosjektet, gjennom et mindre samarbeidsprosjekt mellom Torjer A. Olsen (Sesam) og Thomas Rochmann Hasvold (Bardufoss vgs) om samiske og urfolksrelaterte temaer på videregående skole. Ideen er å hente erfaringer og kunnskap fra hverandre. 

 På Bardufoss i september fikk urfolksstudentene møte en andreklasse i sosiologi. De to klassene fikk snakke sammen. Bardufosselevene fortalte om skolen og om samiske forhold i lokalområdet. Studentene fortalte om urfolksstudier som fag, samt ga fortellinger om urfolks situasjoner i ulike deler av verden. I tillegg fikk urfolksstudentene møte Stein Skogstad, som er teamleder for studiespesialiserende fag i tillegg til å være samfunnsfagslærer og har hatt ansvar for samisk temauke ved flere anledninger. Han fortalte om dette arbeidet.