Bakgrunn

Bakgrunn for etablering av utdanningskonferansen

Kvalitet i helsefaglig utdanning er sentralt ved vårt fakultet. Fra 2010 ble Utdanningskonferansen innført som et av mange  strategiske tiltak.

Intensjonen med konferansen er å etablere en arena for diskusjon og deling av kunnskap, aktivitet og utfordringer knyttet til helsefaglig utdanning.

Konferansen gjennomføres årlig. Annet hvert år gjennomføres konferansen som et samarbeidsprosjekt med Helse Nord RHF hvor også deltakere fra kommunal sektor blir invitert. Annethvert år er konferansen intern-det vil si at målgruppen hovedsakelig er ansatte ved fakultetet som har undervisningsoppgaver. Utdanningskonferansen er åpen for studenter som ønsker å delta.

Ny programkomite settes sammen årlig, og instituttene bidrar aktivt både i planleggings og gjennomføringsfasen.

Utdanningskonferansens tema og organisering vil variere fra år til år i samsvar med svingninger i politiske føringer, trender, utfordringer og pågående aktivitet.

Prodekaner Utdanning fungerer som en referansegruppe for Programkomiteen.

 

Besøk gjerne nettsidene for tidligere konferanser:

Utdanningskonferansen 2011

Utdanningskonferansen 2012

Utdanningskonferansen 2013

Kommentarer er stengt.