Gjenåpning av ViA – 18.5.2020
(Bookingsystem ut av drift)
oppdatert: 4.8.2020.

Senteret er åpent med begrenset kapasitet. Vi må passe på smittevern og så er det noe redusert antall personer som kan oppholde seg på hvert rom:

  1. Trifon – maks 13 pers.
  2. Kvithellhula – maks 20 pers.
  3. Svartholet – maks 20 pers.

Vi ber vår brukere å følge smittevernreglene for alles skyld. Desinfeksjonsmiddel og håndvask er tilgjengelig på senteret.

Obs! Bookingsystemet vårt er foreløpig ut av drift på grunn av tekniskproblemer. For å booke senteret, sertifiseringskurs eller andre saker, kontakt senterkoordinator fge007@uit.no.

UiT- Norges arktiske universitet har i samarbeid med Alta kommune og næringsklyngen Smart Construction Cluster utviklet et senter for visualisering av 3D-modeller av bygg og anlegg. Senteret er plassert sentralt på UiTs Campus i Alta og stilles til rådighet for bygg- og anleggsnæringen og Alta kommune. I tillegg vil senteret brukes aktivt i ingeniørutdanningen og av andre fagmiljøer ved UiT.

Bygg- og anleggsnæringen er inne i en stor omstilling der digitalisering gjennom økt bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) står høyt på agendaen. Visualiseringssenteret i Arktis er en arena som svarer på disse utfordringene gjennom å legge til rette for at utdanning, offentlig forvaltning og næringsliv kan møtes i utviklingen av BIM og digitalisering framover.  Både teknologi og samarbeidsmetodikk mellom aktørene er en videreutvikling basert på erfaringer fra finske fagmiljøer.

ViA er som det første visualiseringssenter i Norge nyskapende og unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng.