UiT- Norges arktiske universitet har i samarbeid med Alta kommune og næringsklyngen Smart Construction Cluster utviklet et senter for visualisering av 3D-modeller av bygg og anlegg. Senteret er plassert sentralt på UiTs Campus i Alta og stilles til rådighet for bygg- og anleggsnæringen og Alta kommune. I tillegg vil senteret brukes aktivt i ingeniørutdanningen og av andre fagmiljøer ved UiT.

Bygg- og anleggsnæringen er inne i en stor omstilling der digitalisering gjennom økt bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) står høyt på agendaen. Visualiseringssenteret i Arktis er en arena som svarer på disse utfordringene gjennom å legge til rette for at utdanning, offentlig forvaltning og næringsliv kan møtes i utviklingen av BIM og digitalisering framover.

ViA er nyskapende og unikt i norsk sammenheng der både teknologi og samarbeidsmetodikk mellom aktørene er en videreutvikling basert på erfaringer fra finske fagmiljøer.