Visualiseringssenteret i Arktis

BtC kursinformasjon

BIM TIL CAVE

Kursinformasjon

Om kurset:
Formål :

Kurset er planlagt som oppfølging av sertifiseringskurset for Visualiseringssenteret i Arktis (ViA) men sertifisering er IKKE et krav for deltakelse. Målet med kurset er å lære senterets brukere hvordan å bearbeide BIM modeller til visning i CAVE.  

Kursinnhold:

Modul I/ webinar – Intro:
Kursdeltaker skal kunne lage dataspill i Unity, velge passende alternative for å hente inn BIM modeller til CAVE og å sette opp scenen med Collaprime oppsett.

Modul II/ webinar – 3D filer til Unity
Kursdeltaker skal kunne lese inn FBX og Wavefront OBJ filer i Unity og lære om grunnleggende teknikker for modell bearbeiding i Unity.

Modul III/ webinar – IFC til Unity
Kursdeltaker skal kunne lese inn IFC filer i Unity.

Prosjektarbeid:
Kursdeltaker skal bruke en eller flere BIM modeller for å lage et spill til CAVE visning.

Kursformat:

Kurset er delt på tre moduler. Det blir fire én timers lang webinarer, én for hver modul og én ved oppstart. Prosjektarbeid skal utføres innen en månedstid fra startdato.

Opptakskrav:

Kursdeltakeren bør ha grunnleggende digitale ferdigheter, har egen datamaskin som kan kjøre dataspill og BIM/ 3D programvarer og har kjennskap til 3D- modellering og/eller BIM.