Visualiseringssenteret i Arktis

Sertifisering-Kursinformasjon

KURSKALENDER

Arrangeres ved behov.

OM SERTIFISERINGSKURSET

Sertifiseringen er nødvendig for å få egen tilgang til senteret.

Hensikten med kurset er:

  • å sikre at deltageren har en grunnleggende kompetanse om bruken av utstyret i ViA,
  • har gjort seg kjent med UiT sine regler for bruk av lokaler og branninstruks.

Etter kurset skal deltagere kunne betjene alt utstyr på en forsvarlig måte og i større grad selv stå for forberedelser i forbindelse med arrangementer. Deltageren skal bli kjent med rutiner som blant annet hvordan man avtaler med senterkoordinator, bestiller rom, og kontakter senterkoordinator ved driftproblemer.

Kursets tar 4 timer fordelt på tre økter.  Først økt er en 3 timers workshop og så følger to økter med individuelle øvelser med ½ time på hver økt. De individuelle øvelsene skal foretas med minst et par dager mellomrom og timene avtales med senterkoordinator.

Alle som har interesse i å bruke senteret regelmessig oppfordres til å sertifisere seg. Det er ikke spesiell krav for opptak og vi tar imot 3-6 stykker deltagere om gangen med først til mølla prinsippet.

Hvis du har spørsmål om sertifiseringen, kontakt senterkoordinator per epost: viasenteret@uit.no.

    sertifiseringskurs – påmelding