Visualiseringssenteret i Arktis

Vilkår for bruk av utstyr

Vilkår for bruk av utstyr i Visualiseringssenteret i Arktis

Beskrivelse av lokalene

Lokalene for Visualiseringssenteret i Arktis (ViA) på UiT i Alta fordeler seg på ca. 200kvm. ViA består av tre rom som går under følgende navn; Svartholet, Kvithellhula og Trifon. Svartholet og Kvithellhula er tiltenkt undervisning/fremvisning/møteaktivitet, mens Trifon er et mingle/spiseområde tilrettelagt for enkel servering.

Universitetet inngår i et tett samarbeid med det lokale næringsliv og offentlig sektor rundt bruken av ViA. Den daglige driften av ViA tas hånd om av en senterkoordinator tilsatt ved UiT.

Det viser for øvrig til hjemmeside for senteret: https://site.uit.no/via/

Tjenester og priser

ViA kan leies på timebasis rom for rom eller samlet som en enhet. Det tilbys ulik grad av støttetjenester avhengig av leietakers behov og kompetanse.

I utgangspunktet tilbys ViA med en basistjeneste som innbefatter tilgang til rom, enkel teknisk støtte som oppstart av og løpende teknisk hjelp knyttet til bruken av utstyret i ViA. En UiT-tilsatt vil være tilgjengelig gjennom hele den bestilte tiden i ViA.

Dersom leietaker ønsker en mer omfattende støtte som medfører arbeid før eller etter sesjonen i ViA må dette tydelig komme fram av bestillingen.  For førstegangsleietakere av ViA anbefales det å ta kontakt i god tid i forveien for å avklare støttebehov.

For erfarne og regelmessige leietakere av ViA kan lokalene leies uten at UiT-personell er tilstede. Dette betinger at leietaker har gjennomført et sertifiseringskurs. Se nærmere om dette på hjemmesiden.

Prisene for leie av ViA reguleres av tjenestenivå, omfang og tidspunkt på døgnet, og er tilgjengelig på ViAs hjemmeside.

Booking

Tilgang på bookingsystem for bestilling av tid skjer ved å besøke hjemmesiden for senteret. Booking vil fungere etter først til mølla prinsippet i henhold til meldinger mottatt gjennom bookingsystemet. Ved bestilling må det fremgå tydelig hvilke tjenester som ønskes, både det som vedrører senterkoordinator sin rolle som fasilitator i forkant av sesjonen i ViA og ved IT-støtte/opplæring og evt. møblering. Trifon inngår ikke i bookingsystemet, men ved større arrangementer hvor det ønskes rådighet over hele senteret må lokalet bookes spesifikt i tillegg. På hjemmesiden finnes en online-kalender slik alle leietakere enkelt kan se når det er ledige tider i de to rommene i forkant (for koordinering av møtedager).

Bestilt tid kan avbestilles inntil ett (1) døgn før. Ikke avbestilte timer faktureres uansett fremmøte.

Dersom det oppstår drifts- eller dataproblemer som gjør at rommet ikke er funksjonelt gis det tilbakemelding om dette, samt forventet ny driftstid til de som har booket tid. På denne måten vil det være mulig å utsette eller finne andre lokaler.

Adgang

Ved assistert bruk sørger senterkoordinator for adgang. Ved ikke assistert bruk utleveres/avleveres adgangskort i Servicetorget, alternativt utleveres adgangskort til erfarne regelmessige brukere.

Alle brukere må gjøre seg kjent med UiT sin branninstruks og rømningsveier. Denne henger i Trifon.

Bruk

Bruken av utstyr og senteret ellers vil i stor grad avhenge av leiers bestilling (se pkt. «Booking»). Det er derfor viktig at leietaker er tydelig med hensyn til behov for utstyr og assistanse i sin bestilling. Bestiller er ansvarlig for alle deltakerne han/hun tar med seg inn i ViA.

Enkle brukerveiledninger vil være å finne i senteret ved det relevante utstyret.

Etter bruk

Etter bruk plikter leietaker å bringe lokalene tilbake i den stand de var ved ankomst. Dette omfatter opprydding på bord, flytting av møbler tilbake til opprinnelig plassering, tørking av tavler og setting av servise i oppvaskmaskinen. I tillegg må alt av digitalt utstyr være ført tilbake i den standardmodus det til enhver tid er krav om.

Dersom leietaker gjør seg skyldig i uautorisert eller misbruk av fasilitetene og/eller utstyret vil dette kunne medføre erstatningskrav.

Lagring av dokumenter

Dersom det er behov for å lagre filer på en datamaskin i forbindelse med arbeidssesjoner i ViA vil slike filer kunne lagres midlertidig på datamaskinen. CAVE-installasjonen har 5 brukerkonti, der tilgangen styres av tilhørighet. Det vil ikke tilbys låste personlig konti utover brukerkonti og derfor vil alle filer slettes rutinemessig etter endt sesjon. Enkelte filer kan lagres for lengre tid i samråd med senterkoordinator.