Visualiseringssenteret i Arktis

ROM

Beskrivelse av Visualiseringssenteret i Arktis 

Lokalene til Visualiseringssenteret i Arktis på UiT Alta fordeler seg på ca. 200 kvm. Lokalene består av tre rom, hvorav to rom er for undervisning / fremvisning og møteaktivitet. Det tredje rommet er et mingleområde. Rommene har følgende navn: Trifon, Svartholet og Kvithellhula.

Trifon:

Rommet er et mingleområde som kan romme 35-45 personer. Rommet er utstyrt med sofagruppe, bord med barstoler, serveringsbenk, oppvaskmaskin, kaffemaskin og kjøleskap.

Svartholet:

Rommet er på ca. 110 kvm og er utstyrt med en CAVE (Computer Aided Virtual Environment) med mulighet for bruk av VR briller, 2 SMART kapp (interaktive whiteboard) og 3 SMART board på rullestativ. Utstyret legger opp til mangfoldige arbeidsmetoder, der utstyret kan brukes samlet eller separat. Rommet er i utgangspunktet bygd opp med tanke på en tre-trinns arbeidsprosess (Valo metoden). Tanken er at man skal kunne gå fra digital skissering av ideer, som flyttes ut i mindre grupper på SMART board for videreutvikling og siden testes og ferdigstilles i CAVE miljøet ved hjelp av brukerinvolvering.

Kvithellhula:

Rommet er på ca. 70 kvm og er utstyrt i FutureLab stil. Det er 5 gruppebord, med 6 sitteplasser og egen skjerm. Rommet er også utstyrt med en Nureva vegg (interaktiv tavle). Rommet er i hovedsak tenkt brukt som omvendt klasserom (Flipped classroom), men egner seg godt til alle typer gruppearbeid som for eksempel i forbindelse med Workshops.