Visualiseringssenteret i Arktis

Rom og utstyr

Rom og Utstyr

Dette dokumentet gir grunnlegende opplysninger om rom og utstyr som er tilgjengelig i senteret samt bruksformål og arbeidsmetodikk. Utdypende opplysninger skal være tilgjengelig i sertifiseringsheftet og brukermanualer. Senteret har egen WIFI- og kabelnett for bestillere.

 

 

 

 

 

 

 

     

Fig. Visualiseringssenteret i Arktis (ViA)

 

Rom i ViA er kalt etter berghuler i Finnmark.

1. Svartholet

  

Utstyr: 

 • CAVE (Computer Assisted Virtual Environment):
  • CAVE: Dette er selve rommet/’hula’ med tre skjermer på veggene og en på gulvet.
  • 3D-briller: Antall 22 stykker
 • Smart Board (3 stykker): montert på trillestativ med hjul og kan flyttes rundt ved behov.
 • White Board/ Smart Kapp (2 stykker): montert på vegg.
 • Stoler: 32 stykker enkle typer og en med hjul.

1.1. CAVE

Bruksformål:

CAVE-utstyret kan brukes enten i lag med annet utstyr i ViA eller separat. Primært er det tredimensjonalt visualisering av bygg- og anleggsprosjekter som er hensikten, men er ikke begrenset til det. Den kan brukes til nettmøter, undervisning eller simulering av tre-dimensjonale modeller for akademiske og vitenskapelige øvelser.

System og Programvarer:

CAVE- pc er koblet til tre skjermer på vegg og en på gulv med tilsvarende projektorer på himlingen. To kameraer er også montert på himling. 22 stykker såkalt aktive 3D-briller med trådløs tilkobling til pc muliggjør 3D- opplevelse. Systemet kan styres fra veggmontert panel eller med bruk av diverse utstyr med trådløs tilkobling som Game Pad spillkontroller, mus og tastatur.

Skjermdeling fra eksternt apparat er mulig gjennom ClickShare. 

Operativsystemet er Windows 10 Pro. PC-en er utstyrt med kraftig skjermkort som gjør bildestrømningen smidig, men alt for mye detaljerte modeller kan gjøre navigering treg.

Arbeidsmetodikk:

Per dags dato (november 2019) har vi testet to typer digitalmodeller og metodikk.

Det ene er modelltyper som er laget i spillmotoren Unity som et spill med stereo oppsett. Man kan benytte eget oppsett eller Collaprime sin mal som utgangspunkt.

Den andre er NWD filtyper i programvaren Autodesk Navisworks freedom. Begge systemer fungerer bra og kan benyttes uten problemer.

I prinsippet kan alle typer programvarer som støtter «nvidia stereoscopic views» vises med stereoskopisk modus i CAVE-en. Stereoskopisk visning gjelder kun for modeller som kjøres fra CAVE- pc og ikke fra ekstern pc eller server tilkoblet CAVE-en.

Modeller som er laget med bruk av Collaprime sitt oppsett i Unity kan vises i fireskjermmodus (inkludert skjerm på gulv), mens visning med andre typer programvarer skal kjøres på tre skjermer, dvs. kun på de tre sammenhengende veggene.

Figuren nedenfor viser et prinsipiell kart over måten å opparbeide og tilrettelegge en BIM-modell som kan vises i CAVE-en. 

 Fig. Veikart til fil konvertering (Collaprime) 

Det er viktig å vite at ikke alle mulighetene med systemet er grundig testet på nåværende tidspunkt.

Eksempler fra leverandørens beskrivelse av mulige løsninger som ikke er prøvd i vårt CAVE system er Plugins for flere BIM programvarer som blant annet Unity, Autodesk Navisworks, Autodesk Revit og Graphisoft ARCHICAD. Disse kan gjøre filkonvertering enklere eller unødvendig og som innebærer en mindre kostbar prosess. Videre nevner leverandøren spillmotor-plattformen Unreal og Graphisoft BIMx som brukbar teknologi i CAVE systemet.

For øvrig kan man åpne og kjøre modeller i andre typer desktopbaserte programvarer som Solibri eller nettlesere, men det gir ikke samme resultat med 3D- effekten. Nureva skjermen eller SMART Board er et mer naturlig alternativ for å vise flat (ikke stereoskopiske) modellvisning.

Ressurs- og kompetansebehov for opparbeiding og tilrettelegging av modeller til CAVE-en er avhengig av modellkompleksitet, ønsket detaljeringsnivå og valgt metode for filkonvertering. Bruker må benytte egen kompetanse, tid og programvare(r). Senterkoordinator har ansvar for å tilrettelegge utstyr for bruker. Mer samarbeid mellom bruker og senterkoordinator kan avtales nærmere etter behov.  

1.2. Smart Board

Bruksformål:

Dette utstyret kan enkelt beskrives som en datamaskin med en stort tavle som fungerer som visningsskjerm, tastatur og mus som et nettbrett.

I senteret er SMART utstyret tenkt brukt i lag med resten av utstyrspakka og med koblingsmulighet utad via internett. Selv om installert programvare er av typen utdanningspakke så kan utstyret brukes for møtevirksomhet, gruppearbeid, prosjektgjennomganger så vel som undervisning avhengig av brukeren.

Mer om SMART Board:    1    og    2   

System og Programvarer:

Løsningen er utstyrt med både iQ Android og Windows 10 Pro. Alle tre skjermene er av typen interaktive SMART Board® 6065-flatpanel som kombinerer SMART sin egenutviklede DViT® (Digital Vision Touch)-teknologi med en berøringsopplevelse og ytelsen til SMART Notebook®- samarbeidsprogramvaren på en 65-tommers LED-skjerm.

Man kan enkelt veksle mellom Windows og Android ved behov. Datamaskinen er en integrert del av utstyret og er montert på baksiden av skjermen med tilkoblingsport for USB og andre typer grensesnitt. 

Arbeidsmetodikk: 

Når man starter opp maskinen må man velge å kjøre Windows eller IQ Android på maskinen. I begge tilfeller får man tilgang til bruk av diverse programvarer og nettlesere.

Man kan skrive eller tegne direkte på tavlen for hånd eller ved bruk av mus eller tastatur, dele skjerm fra et eksternt utstyr, lagre økten for senere bruk og dele den med andre. En kan bruke fingeren eller penn som finnes ved tavlen. Disse pennene er spesielt laget for tavlen og man må ikke bruke andre typer penn.

Man kan velge mellom programpakke som er mest egnet for enten utdanning eller business.  I vårt tilfelle er alle tre maskinene utstyrt med utdanningspakken SMART Learning Suite lisens.

For å utnytte utstyret på best mulig måte bør man mestre SMART Notebook og SMART Learning Suite Online (tidligere SMART amp) samt bruken av det digitale tegne- og skriveverktøyet SMART Ink. Det er særdeles viktig å kunne disse for å få mest ut av SMART Board.

For øvrig kan man bruke SMART Board som en vanlig datamaskin.

Med SMART Kapp applikasjonen på IQ Android er det mulig å bruke utstyret akkurat som en annen SMART produkt som heter SMART-Kappboard (SMART White Board). To slike tavler (1.3) er montert på vegg i samme rom på senteret og beskrivelse av disse følger.

1.3. SMART-Kappboard

Bruksformål:

Utstyret kan brukes som en vanlig hvit klasseromtavle med mulighet for å dele alt som er notert på tavlen i en økt via internett opp til 250 deltakere. Hvert sesjon kan lagres til en USB minnepenn eller kan overføres til en aktive SMART Notebok applikasjon ved å synkronisere enhetene via en mobil enhet.

Mer om SMARTKapp

System og Programvarer: 

SMART kapp er en digital utgave av den tradisjonelle hvit skrivetavle med SMART sin egenutviklede DViT®- teknologi.

Arbeidsmetodikk:

Du kan tegne eller skrive på tavlen med en penn eller en finger, tavlen registrerer alt som opptak og beholder det til den blir hvisket. Bruk gjerne synlig penn og ikke fingeren for å ha god kontroll på hva som står på tavla.

Sjekk fra tilkoblet mobil om bordet er fritt for usynlige streker fra tidligere økt. Hver sesjon kan lagres til en USB minnepenn som PDF eller JPEG fil. Alternativt kan økten overføres til en aktive SMART Notebok applikasjon eller via en nettleser ved å synkronisere enhetene via en mobil enhet.

For å fullføre dette må man installere SMART Kapp applikasjon på mobilen fra Google Play eller Apple Store avhengig av type mobilenhet.

Koblingen mellom tavlen og mobil går via Bluetooth og kun en enhet kan kobles om gangen.

Man får en unik kode(url) fra mobilen for hvert økt som skal brukes av deltakere i sesjonen.

2. Kvithellhula

Utstyr: 

2.1. Nureva Span Wall System
2.2. TV skjerm (5 stykker): Disse er tenkt brukt koblet til bruker sin pc/nettbrett mv.
2.3. Bord og stoler: Det er 5 stk. bord og 30 stoler som er fordelt i fem grupper med en TV-  skjerm på hver gruppe. Disse kan omplasseres ved behov.
2.4. to vanlig tavler. vindusflater kan også brukes til å skrive/tegne på. 

2.1. Nureva Span Wall system

Bruksformål:

Rommet gir mulighet til involverende arbeidsprosess og samhandling blant deltakere fra nær og fjern, og kan brukes til undervisning, møter, seminarer og lignende.

Mer om Nureva Span Wall systemet Her og Video

System og Programvarer: 

Systemet er komponert av en PC, to stykker Nureva veggflater med tilsvarende projektorer. Nureva tavlen er styrt fra en PC med Windows 10 Enterprise. Span Wall og mange andre programvarer til daglig bruk inkludert MS Office pakken er installert på maskinen.

Arbeidsmetodikk: 

Den skybaserte løsningen Span Workspace er det programmet som er mest brukt her, men andre programmer kan også kjøres uten problemer. En må ha minst en Span Workspace lisens/konto for å opprette et virtuell lerret hvor man kan invitere flere deltakere. Deltakere kan bidra med sine ideer, meninger osv. ved direkte berøring av skjerm, mobil, pc eller nettbrett.

Deltakere kan befinne seg hvor som helst så lenge de har tilgang til internett. Man starter med et nytt lerret eller bygger på et eksisterende en. Et godt gjennomtenkt oppsett/mal har stor effekt på resultatet og bruken av utstyret, og da er det lurt å forberede seg godt i forkant av en sesjon.

3. Trifon:

Utstyr:

 • Møblement:
 • Serveringsbenk:
 • Oppvaskmaskin:
 • Kaffemaskin:
 • Kjøleskap:
 • Kaffekopper, glass, bestikk