Vedlikehold på CAVE

Vedlikehold på CAVE

Summary

CAVE installasjonen er stengt i kortere tid, grunnet nødvendig vedlikehold.
Det vil fortsatt være mulig å booke og bruke Svartholet til andre formål.