Program

Unknown

Mandag, 29. august: Tromsø bibliotek og byarkiv
19.00: Åpning av jubileumsutstillingen Verdensteatret i 100 med filmvisning og lett servering

Tirsdag, 30. august: Verdensteatret

10.45-11.00: Registrering
11.00-12.00: Lunsj
12.00-12.30: Mighty Like A Moose (USA 1926, regi: Leo McCarey) akkompagnert av stumfilmpianist Ben Model
12.30-12.50: Velkommen til Verdensteatret, en introduksjon av jubilanten v/Mona Pedersen
12.50- 13.30:  Åpning / key note v/Eirik Frisvold Hanssen fra Nasjonalbiblioteket

13.45-14.50: Panel 1: Den tidlige kinoen og kvinnene

  • Christopher Natzén: Kvinnliga biografmusiker i Sverige 1905-1915
  • Ingrid Stigsdotter: Fruntimmer i maskinrummet? Kvinnor i tidig svensk biografkultur

15.00- 16.00: Panel 2: Den sosiale filmhistorien

  • Mona Pedersen: Kinominner som kilde til forståelse av kinoopplevelsene og kinoens samfunnsrolle
  • Anne Marit Myrstad: Om de norske husmor-filmene og kinoen som arena i etterkrigstida

17.30-19.30: Middag

20.00: Stumfilmdagene 2016: Vi skrur tiden tilbake 100 år og presenterer filmavis og kortfilmer, etterfulgt av Verdensteaterets åpningsfilm fra 1916:  SKJÆBNENS SØN (med tidsriktig akkompagnement).

Onsdag, 31. august: Verdensteatret

9.00-10.15: Panel 3: Kino og politikk

  • Thomas V.H. Hagen: Drift som normalt? Kinoene under andre verdenskrig
  • Jan Erik Holst: Fra kinosjef til kultursekretær. Om 1970-tallets kommunale kinopolitikk

10.30-12.00: Panel 4: Tilganger til historie og samtid. Arkiv og digitalisering

  • Tone Føreland: Hvordan digitalisering av skriftlige kilder kan nyttiggjøres i den «nye filmhistorien» om den «andre filmhistorien»
  • Roswitha Skare: Hvor er originalen? Hva kan arkivene fortelle? (VTi100.Skare)
  • Ove Solum og Marius Øfsti: Kino-Norge i forandring

12.00-12.15:   Oppsummering og avslutning

12.15-13.30:    Lunsj

Til foredragsholdere: Produsenten på Verdensteater ønsker å få tilsendt presentasjonen din en uke før konferansen, altså innen 23. august kl. 16.00.

Send din presentasjon til Dragica Vidovic <Dragica@tiff.no> og Martine Berg Rasmussen <martine@tiff.no>, gjerne med kopi til <roswitha.skare@uit.no>. Dersom presentasjonen ikke er sendt innen fristen, vil det dessverre ikke være mulig å vise filmklipp eller powerpoint på konferansen!

Se også: Praktisk informasjon for fremføring av presentasjoner

 

Skjermbilde 2016-08-03 kl. 08.57.50           Skjermbilde 2016-08-03 kl. 09.02.35          Logo_norsk_pos