Wikipedia-akademiet 2015

Tromsø 23.-24. april 2015

Programmet for Wikipedia-akademiet 2015 er no klart, og det er også mogleg å melda seg på konferansen.

Utsett påmeldingsfrist:  fredag 17. april

Praktisk informasjon finn du her.

 

 

Wikimedia Norge og UiT Norges arktiske universitet inviterer med dette alle til å sende inn vitenskaplige foredrag om ulike aspekter ved Wikipedia.

 

Målet for Wikipedia-akademiet er å bringe sammen Wikipedia-skribenter, forskere og alle som er interessert i Wikipedia si rolle i det nye kunnskapssamfunnet. Konferansen vil ha to spor, ett der temaet er Wikipedia som det utvida biblioteket, og ett åpent spor for forsking på Wikipedia.

 Ut over et fokus på Wikipedia og bibliotek er konferansen åpen. Eksempel på relevante tema:

 • Wikipedia som det utvida biblioteket
 • Wikipedia som terminologisk database
 • Digitalisering av kulturarven. Hvordan sørge for at tilgjengelig materiale også blir brukt?
 • Wikipedia i skolen, samskriving og åpne digitale læringsressurser
 • Kvalitet på Wikipedia. Hvordan kvalitetssikres i samskrevne redaktørløse nettekster?
 • Én Wikipedia — eller mange? Det flerspråklige Wikipedia
 • Bildesamlinger på Wikimedia Commons

Etter konferansen kommer vi til å invitere foredragsholderne til å skrive foredragene sine i artikkelform, med sikte på å utgi dem som temanummer i et fagfellevurdert tidsskrift.

Wikipedia-akademiet er en konferanseserie som blir holdt i flere land for å fremme forsking på Wikipedia, og for å belyse ulike aspekter ved Wikipedia og andre former for kollektiv tekstproduksjon. I Norge har det vært avholdt 4 Wikipedia-akademi tidligere, i Bergen 2009 og i Oslo 2011, 2012 og 2013.

Oppdatert informasjon om Wikipedia-akademiet 2015 finner du til enhver tid på hjemmesida https://site.uit.no/wiki/wa15/.

Spørsmål kan rettes til wikipediaakademiet@wikimedia.no.

Organisasjonskomitéen:

 • Astrid Carlsen, Wikimedia Norge
 • Harald Groven, Senter for IKT i utdanningen
 • Trond Trosterud, UiT Norges arktiske universitet
 • Philipp Conzett, UiT Norges arktiske universitet