Tillitsvalgte

(Plasstillitsvalgte)

Administration
Johanne Størkersen (ITA)

Campus Alta
Kåre Haukland (Adm-ITA/Campus Alta)

Campus Narvik
Asbjørn Førlie (Adm-Ita/Campus Narvik)

Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Arnfinn Kvarsnes (Nt-fak/IK)
Arild Stenberg (Nt-fak/EISCAT)
Ståle Antonsen (Nt-fak/IIS)

Det helsevitenskapelige fakultet
Edel Olsen (Helsefak/IKM)
Marit Arnes (Helsefak/IMB)

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Bjørn I. Hansen (BFE/NFH)

Tromsø Museum
Odile Wallerath (TMU)

Andre fakulteter/institutter/enheter
Hovedtillitsvalgt

Legg igjen en kommentar