Generelle kurs
Håndtering av forskningsdata på UiT: En introduksjon
GEN-8001: Take control of your PhD journey

Tematiske kurs
Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata
Lagring av forskningsdata
Hvordan dele forskningsdata
Hvordan søke og sitere forskningsdata
Forskningsdata og avtaleverk
Hvordan velge rett lisens for forskningsdata
Hvordan skrive en datahandteringsplan

Annet
1. Det jobbes per i dag med støttetjenester for håndtering av sensitive forskningsdata.
2. Hvis det er ønskelig med et skreddersydd kurs, som går på ett eller flere temaer og rettet mot et gitt fagområde, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

***

Opplæringen vår har som formål å dekke hovedfasene av livssyklusen til håndtering av forskningsdata. (Illustrasjon hentet fra https://guides.library.ucsc.edu/datamanagement)