Våre kurs

Generelle kurs
Håndtering av forskningsdata på UiT: En introduksjon
GEN-8001: Take control of your PhD journey

Tematiske kurs
Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata
Datavask
Lagring av forskningsdata
Hvordan bruke en elektronisk lab notatbok
Hvordan arkivere forskningsdata
Hvordan arkivere forskningsdata i UiT Open Research Data
Hvordan søke og sitere forskningsdata
Eierskap og bruksrett til forskningsdata: policyer og avtaler
Forskningsdata: Rettigheter og lisenser
Hvordan skrive en datahandteringsplan 
Workshop elektronisk lab notatbok (ELN) RSpace

Annet
1. Det jobbes per i dag med støttetjenester for håndtering av sensitive forskningsdata.
2. Hvis det er ønskelig med et skreddersydd kurs, som går på ett eller flere temaer og rettet mot et gitt fagområde, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

***

Opplæringen vår har som formål å dekke hovedfasene av livssyklusen til håndtering av forskningsdata.

(Illustrasjon hentet fra https://guides.library.ucsc.edu/datamanagement)