Allmøte vår 2022

Studentutvalget inviterer til allmøte for våren 2022!

Møtet finner sted på torsdag den 28. april kl. 16:15 på Auditorium 2 på Teorifagbygget hus 1 (rom 1.836).

På Allmøtet skal det blant annet velges 5 studenter som skal sitte i Studentutvalget det neste studieåret og jobbe for studentene på fakultetet. Dette er et honorert verv som man får ca. 12.500,- pr semester og som fint lar seg kombinere med en ellers aktiv studiehverdag.

Det skal også velges studenter til fakultetsstyret. Dette er et viktig og spennende verv hvor man jobber med saker som angår hele HSL. I dette vervet får man honorar for møtene man deltar på.

I tillegg skal det godkjennes regnskap og det skal legges frem årsberetning fra Studentutvalget om hva vi har jobbet med det siste året.

Vi serverer gratis mat til alle som møter opp og håper å se mange av våre flotte studenter der!

Trykk «skal» på arrangementet på Facebook så vi vet hvor mange vi skal beregne mat til.

Dersom du ønsker å stille til verv, men ikke har anledning til å møte så kan du sende en epost til studentutvalget@hsl.uit.no så kan vi fremme ditt kandidatur for deg.

Sakspapirer til møtet finner du her:

Kommentarer er stengt.