Årsmøteinkalling

Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø.

Tid: Torsdag 16.februar 2012, kl 18:00.
Sted: Peppes Pizza, Stortorget 2. Møterom i 2. etasje, samme inngang som Pizzarestauranten.

Saksliste:

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Godkjenning av årsberetningen
  5. Godkjenning av regnskapet for 2011 og budsjettet for 2012.
  6. Resultat og informasjon fra lokale lønnsforhandlinger 2011.
  7. Behandling av saker til avdelingens årsmøte
  8. Bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
  9. Innkomne saker
  10. Valg av styre og valgnemd.

Det vil bli servert pizza etter at årsmøtet er avholdt. Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Tromsø, 09.02. 2012

Med vennlig hilsen Johanne Størkersen Leder, NITO UiT