UiT Academy for Women in Research and Arts (AWORA)

AWORA skal:

  • fremme synlighet av kvinner i vitenskap og kunst (gjennom artikler, utstillinger, wikipedia)
  • nominere kvinner til priser som lyses ut ved UiT, nasjonalt og internasjonalt
  • arrangere workshops og andre aktiviteter om for eksempel ‘implicit bias’ eller framsnakk

Kathrin H. Hopmann, Hilde S. Blix, Lilli Mittner & Sigfrid Kjeldaas

Initiativtakere, Tromsø 2018