Aprilfilm

1.april 1500-1800

Det serveres pizza og leskende drikke – spandert av psyforeningen!

Gjøkeredet

McMurphy er en mann som har fått en fengselsdom for sex med en mindreårig. Han soner straffen ved en arbeidsleir, men nå har han klart å bli overført til et mentalsykehus ved å spille forstyrret. Hensikten er å slippe hardt arbeid og å sone den resterende straffen i et avslappende miljø. Ganske snart oppdager han at alle pasientene er sløvet ned av medikamenter og at de er underkastet sykehusledelsen og den passiv-aggressive oversøster Ratched. McMurphy gjør opprør fra første stund, og etterhvert får han de andre pasientene med seg. Blant annet iverksetter han en ulovlig ekskursjon og organiserer en fest ved avdelingen mens oversøster Ratched er borte. Hans høyst forståelige opprør tas ille opp av ledelsen ved sykehuset, og de ser seg derfor nødt til å knekke ham. Han blir utsatt for brutale metoder.

Påmelding

Kommentarer er stengt.