Gir hjerteflimmer økt risiko for blodpropp?

Av Trygve Sølberg Ellingsen, Forskerlinjestudent i TREC

Grimacing Senior Adult Woman At Kitchen Sink With Chest Pains.En studie publisert i tidsskriftet Thrombosis and Haemostasis har undersøkt om det er en sammenheng mellom hjerteflimmer og risiko for venøs blodpropp.

Omlag 8-10 000 nordmenn rammes hvert år av venøs blodpropp, dvs. blodpropp i venene – blodårene som frakter oksygenfattig blod tilbake til hjertet. Blodproppen dannes ofte i en vene i benet, en tilstand som kalles dyp venetrombose. Dersom deler av blodproppen løsner, kan den følge med blodstrømmen via hjertet opp til lungene. Dette kalles lungeemboli, og er en alvorlig tilstand. Tradisjonelt har man regnet med at de aller fleste lungeemboliene stammer fra en blodpropp i benet. Nye funn tyder imidlertid på at en lungeemboli også kan ha et annet opprinnelsessted.

Hjerte- eller arterieflimmer er relativt sjelden hos de under 50 år, men forekomsten øker med alderen. Man regner med at ca. 10 % av befolkningen over 80 år har atrieflimmer, og totalt har ca. 45 000 nordmenn tilstanden. Atrieflimmer skyldes ukontrollert elektrisk aktivitet i hjertets forkamre og gir som regel uregelmessig puls. Atrieflimmer kan opptre periodevis eller permanent.

Forskere ved Universitetet i Taichung i Taiwan har registrert forekomsten av venøs blodpropp blant 11 458 personer med atrieflimmer og 45 637 uten atrieflimmer. I løpet av en oppfølgingsperiode på omtrent 4 år fikk 186 av de med atrieflimmer en venøs blodpropp, mens 353 av de uten atrieflimmer fikk påvist en blodpropp. Risikoen for blodpropp i benet var 74% høyere for de med atrieflimmer enn de uten, mens risikoen for lungeemboli var mer enn dobbelt så høy hos de med atrieflimmer enn de uten.

Det har lenge vært kjent at atrieflimmer disponerer for blodpropp i arterier, med hjerteinfarkt eller hjerneslag som de mest fryktede komplikasjonene. Når hjertets forkammer bare «dirrer» (som ved atrieflimmer), er det større sjanse for at en blodpropp utvikles enn hos et velfungerende forkammer der blodet pumpes regelmessig ut. Dersom en blodpropp løsner fra hjertets venstre forkammer vil den, via venstre hjertekammer, pumpes ut i arteriesystemet. Her kan den kile seg fast etter hvert som blodårene blir mindre og forårsake for eksempel et hjerneslag. Det er naturlig å anta at den samme mekanismen kan forekomme på hjertets høyre side og dermed forårsake lungeemboli, men denne sammenhengen er på langt nær like godt dokumentert som forholdet på venstresiden.

Resultatene fra denne studien tyder altså på at atrieflimmer også disponerer for venøs blodpropp, særlig i lungene. En lignende studie utført ved K.G. Jebsen TREC fant tilsvarende resultat.

Referanse: Wang CC et al, Atrial fibrillation associated with increased risk of venous thromboembolism. A population-based cohort study, Thrombosis and Heamostasis, 2015: 113/1

1 person likes this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.