Publications

  • Mittner, L., & Blix, H. S. (2021). Gender Equality Challenges in Academia from the Perspective of Higher Music Education in Norway. In I. Lunde Vestad, S. V. Onsrud, & H. S. Blix (Eds.), Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities. Routledge.
  • Blix, Hilde, and Lilli Mittner. (2019). Kjønn og skjønn i kunstfagene: et balanseprosjekt. UiT Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet. ISBN 978-82-691586-0-1
  • Blix, H. S., Mittner, L., & Gjærum, R. G. (2019). I kjønneste orden? Nordic Journal of Art and Research, (1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2853
  • Blix, H. S., & Mittner, L. (2018). Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge. [The art of balance in music education]. Tidsskrift for Kjønnsforskning. https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-07