Publications

  1. Mittner, L., Blix, H. S., & Gürgens, R. G. (2022). Sustainable Gender Equality. Opening the black-box of quality assessment in higher arts education. In A. Skjerven & M. Fordham (Eds.), Gender and the Sustainable Development Goals. Routledge. doi://10.4324/9781003174257-8
  2. Hilde Synnøve Blix, Silje Valde Onsrud, & Ingeborg Lunde Vestad. (2021). Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities. Taylor and Francis. https://doi.org/10.4324/9781003038207
  3. Mittner, L., & Blix, H. S. (2021). Career Paths in Higher Music Education: Challenges for Gender Equality in the Arts. In S. V. Onsrud, H. S. Blix, & I. Lunde Vestad (Eds.), Gender Issues in Scandinavian Music Education From Stereotypes to Multiple Possibilities (pp. 180–196). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003038207-9
  4. Blix, Hilde, and Lilli Mittner. (2019). Kjønn og skjønn i kunstfagene: et balanseprosjekt. UiT Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet. ISBN 978-82-691586-0-1, https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/16593/article.pdf
  5. Blix, H. S., Mittner, L., & Gjærum, R. G. (2019). I kjønneste orden? Nordic Journal of Art and Research, (1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2853
  6. Blix, H. S., & Mittner, L. (2018). Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge. [The art of balance in music education]. Tidsskrift for Kjønnsforskning. https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-07