Aktiviteter

Mini-Seminar om Kjønnsbalanse i Akademia, 18.10.2017

Deltakermøte Prestisje prosjektet, 05.09.2018

BALANSE programsamling på Lysaker, 20.09.2018

Presentasjon av Prestisje prosjektet ved UiT’s ledermøte, 01.10.2018

Fagdag med offisielt Kick-off for Prestisje, 09.10. 2018

Styremøte, 28.02.2019

Nettverkskonferansen for mangfold og likestilling i UH-sektoren, 02-03.04.2019

Toppstilling ved UiT: forskningsledelse og internasjonalisering for topp kvalitet, 10.5-2019

Internasjonal workshop “Kjønn og kvalitet” (IFF), 23.-24.09.2019

Studietur til KTH/Stockholm 16.-18.10.2019

Kjønnsforskning NÅ!, 13.-15.11.2019

 

Comments are closed.