Formidling

Prosjektet kommer til å resultere i en norsk rapport og flere vitenskapelige peer-review artikler i internasjonale tidsskrifter. Rapporter kommer til å skrives i samarbeid med Mental Helse Ungdom. Rapportene kommer til å ha en kartleggende funksjon og identifisere resiliens- og risikofaktorer for norske samers mentale helse som kan informere policymakers og andre stakeholders.

Det vil først bli publisert artikler fra data fra den kvalitative innsamlingen, deretter tverrsnittsdata fra den første innsamlingen på den kvantitative delen av studien. Senere i løpet av den kvantitative delen, planlegger vi å skrive artikler på de kausale sammenhengene i datamaterialet.

Det er sammen med Mental Helse Ungdom planlagt avholdt en nasjonal og flere mindre lanseringer av rapporten i samiske språk forvaltningsområder. Funnene vil bli diskutert med helsepersonell og politikere, samt de samiske ungdomsorganisasjonene (SUPU, Noereh og NSR-U).

Det er også planlagt å være representert på samiske festivaler.