Formidling

Prosjektet kommer til å resultere i en norsk rapport og flere vitenskapelige peer-review artikler i internasjonale tidsskrifter. Rapporten kommer til å skrives i samarbeid med Mental Helse Ungdom. Rapportene kommer til å ha en kartleggende funksjon og identifisere resiliens- og risikofaktorer for norske samers mentale helse som kan informere policymakers og andre stakeholders.

Les rapporten her! 

Se filmene som er laget i forbindelse med rapporten!

Les mediaomtaler om prosjektet her!

Det vil først bli publisert artikler fra data fra den kvalitative innsamlingen, deretter tverrsnittsdata fra den første innsamlingen på den kvantitative delen av studien. Senere i løpet av den kvantitative delen, planlegger vi å skrive artikler på de kausale sammenhengene i datamaterialet.