Kan spredning av testikkelkreft til lymfeknyter forutsi om man kan få blodpropp?

Doctor giving man checkup in exam roomAv Hilde Jensvoll, PhD i TREC

En studie presentert i tidsskriftet Journal of Clinical Oncology har vist at forstørrede lymfeknuter på bakre bukvegg hos pasienter med testikkelkreft øker risikoen for venøs blodpropp.

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen hos yngre menn. Leveutsiktene er meget gode, selv ved utbredt kreftsykdom. Venøs blodpropp er hyppig forekommende blant testikkelkreftpasienter med spredning, spesielt hvis de mottar cellegiften cisplatin. Videre kan forstørrede lymfeknuter på grunn av spredning hindre blodtilførselen og bidra til økt risiko for blodpropp. Canadiske forskere har undersøkt om forstørrede lymfeknuter på bakre bukvegg kan brukes til å identifisere hvilke pasienter med testikkelkreft under cellegiftbehandling som bør få forebyggende medisin mot venøs blodpropp.

Blant 216 inkluderte pasienter fikk totalt 10% venøs blodpropp, mens blant de med forstørrede lymfeknuter på bakre bukvegg på over 5 cm i diameter fikk 22% blodpropp. Risikoen for blodpropp var 5 ganger høyere hos disse pasientene enn de hos de med lymfeknuter under 5 cm i diameter.

Et annet mål for studien var å undersøke hvorvidt pasienter med testikkelkreft kan skåres i henhold til den såkalte Khorana modellen, som er et skåringssystem for vurdering av blodpropp risiko hos polikliniske kreftpasienter som mottar cellegift. Denne modellen tar hensyn til kreft lokalisering, fedme, høyt nivå av hvite blodceller, høyt blodplatetall og lavt nivå av hemoglobin. Ved totalskår på 3 eller mer ansees pasienten å være en høyrisiko-kandidat for å utvikle venøs blodpropp og forebyggende behandling anbefales. I den aktuelle studien hadde testikkelkreftpasienter med totalskår på 3 eller mer 12 ganger høyere risiko for venøs blodpropp enn de med lavere skår. Spredning til lymfeknuter så likevel ut til å være et bedre mål for risikovurdering enn høy Khorana skår (Areal under kurven: 0.71 versus 0.67).

Forfatterne av studien foreslår at testikkelkreftpasienter med store lymfeknuter på bakre bukvegg eller Khorana skår på 3 eller mer bør få forebyggende behandling mot venøs blodpropp. De påpeker samtidig at det trengs flere større studier som undersøker dette nærmere.

Refereranse: Srikanthan, A., et al., Large retroperitoneal lymphadenopathy as a predictor of venous thromboembolism in patients with disseminated germ cell tumors treated with chemotherapy. J Clin Oncol, 2015. 33(6): p. 582-7.

 

Be the first to like.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *