Gir høyt kolesterol hos unge økt risiko for hjertesykdom senere i livet?

Av Jostein Lappegård, Forskerlinjestudent TREC

Group Of Teenage Friends Sitting On Sofa At Home Eating Fast FoodHøyt kolesterol kombinert med høy alder er en kjent risikofaktor hjertesykdom. En studie publisert i tidsskriftet Circulation har sett på om høyt kolesterol i ung alder også gir økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet.

I studien konkluderes det med at hyperlipidemi (høyt fettinnhold/kolesterol i blodet) i ung alder gir påfølgende økt risiko for hjertesykdom senere i livet. Sykdomsrisikoen øker med antall år man har vært utsatt for høyt kolesterol tidligere i livet. Det påpekes at selv personer med moderat forhøyede kolesterolverdier i ung alder har en økt risiko, og at disse kan dra nytte av forebyggende tiltak.

Mange unge møter ikke kriteriene for kolesterolsenkende behandling ifølge nye retningslinjer, fordi sykdommen disse medisinene skal forebygge gjerne oppstår sent i livet. I denne studien ønsket forfatterne å vise at høyt kolesterol hos unge voksne har betydning for risikoen for hjertesykdom senere i livet, og at de dermed kan ha behov for kolesterolsenkende medikamenter eller andre forebyggende tiltak.

Studien ble utført av amerikanske forskere ved universitetet Duke. De brukte informasjon fra en stor befolkningsstudie med fokus på hjertesykdom. Gjentatte kolesterolmålinger ble utført på om lag 1500 studiedeltakere fra de var 35 til de ble 55 år gamle. Slik dannet forskerne seg et bilde av deres kolesterolstatus mens de var «unge voksne». Deretter ble studiedeltakerne fulgt opp i opptil 20 påfølgende år, og alle tilfeller av hjertesykdom ble registrert.

Totalt opplevde 124 av deltakerne et hjerteinfarkt eller annen hjertesykdom i løpet av oppfølgingsperioden. Ved hjelp av statistiske metoder ble det så regnet ut om det var en betydelig forskjell i risiko for hjertesykdom blant dem med lang tids eksponering for høyt kolesterol i ung alder, kontra dem med lavt kolesterol.

Funnene fra denne studien viser at høyt kolesterol også i ung alder øker risiko for hjertesykdom. Retningslinjene for når det skal iverksettes forebyggende tiltak bør kanskje favne bredere, og inkludere yngre.

Referanse: Navar-Boggan AM, Peterson ED, D’Agostino RB, Sr., et al. Hyperlipidemia in early adulthood increases long-term risk of coronary heart disease. Circulation 2015; 131(5): 451-8.

Be the first to like.

Leave a Reply

Your email address will not be published.