Blodfortynnende medisin direkte inn i blodpropper-gir det færre langtidsplager etter blodpropp?

Av Trond Isaksen, Forskningssykepleier i TRECtrond i wn

Ved blodpropp i de store venene høyt oppe i beina vil en del pasienter først få behandling der man går inn i venen med en tynn slange som gir blodfortynnende medisin direkte i blodproppen (Kateterdirigert trombolyse = CDT). Dette er en krevende behandling som foregår over noen få dager, og som også medfører komplikasjonsfarer. Slik behandling har vært i bruk i Tromsø siden 2002. Siden metoden fjerner mer av blodproppen har det vært antatt at den er bedre. Først i 2012 ble langtidseffekten dokumentert. Da publiserte en norsk forskningsgruppe en internasjonalt anerkjent studie1 med 209 deltakere hvor man sammenlignet langtidseffekten etter CDT behandling med standard blodfortynnende behandling som alltid gis ved mindre alvorlig blodpropp og som CDT pasientene også uansett fortsetter med. Kroniske plager i beina etter blodpropp blir kalt post-trombotisk syndrom (PTS), og forekomsten av PTS ble i første omgang målt 2 år etter behandlingen. Dette første resultatet viste at sjansen for å få PTS var redusert med 14% hos pasienter som fikk CDT behandling. Det var et godt nok resultat til å fortsette med CDT behandling for utsatte pasienter ettersom det ikke finnes effektive tiltak mot PTS når det først oppstår. Nylig har de samme forskerne publisert2 hvordan det gikk med pasientene etter 5 år. Etter 5 år viste resultatene 28% mindre risiko for PTS i gruppen som hadde fått CDT behandling.

I denne studien var det ikke mulig å «blinde» behandlingen, noe som medførte at alle visste hva slags type behandling de fikk. I tillegg var det flere i gruppen av pasienter som ikke fikk CDT som trakk seg enn i gruppen som fikk CDT. Målinger av blodstrømmen i beina underbygget imidlertid resultatet til en viss grad. Tilsammen virker det overbevisende at CDT behandling faktisk gir et bedre behandlingsresultat etter alvorlig blodpropp og at CDT kan være verdt risikoen for komplikasjoner. Publikasjoner i høyt rangerte «the Lancet» og «the Lancet Haematology» er vanligvis et kvalitetsstempel på arbeidet.

1 Enden T, Haig Y, Kløw N-E, Slagsvold C-E, Sandvik L, Waleed G, Hafsahl G, Holme PA, Holmen LO, Njaastad AM, Sandbæk G, Sandset PM. Long-term outcome after additional catheter-directed thrombolysis versus standard treatment for acute iliofemoral deep vein thrombosis (the CaVenT study): a randomised controlled trial. Lancet 2012.

2Haig Y, Enden T, Grøtta O, Kløw N-E, Slagsvold C-E, Waleed G, Sandvik L, Hafsahl G, Holme PA, Holmen LO, Njaastad AM, Sandbæk G, Sandset PM. Post-thrombotic syndrome after catheter-directed thrombolysis for deep vein thrombosis (CaVenT): 5-year follow-up results of an open-label, randomised controlled trial. Lancet Haematol. Vol 3 February 016.

Be the first to like.