TREC-seminar: – Lærerikt, spennende og utviklende

Etter en lærerik og spennende fredag er dette halvårets TREC-seminar over. Dagen har bestått av totalt 18 presentasjoner der medarbeidere på TREC har lagt frem forskningen sin med foreløpige resultater. Det har vært åpent for kritiske spørsmål og diskusjon, og det hele ble avsluttet med en fellesmiddag.

Fredag 17. februar var det tid for TREC-seminar igjen!

Forskerlinjestudent Hanne Skille og postdoktor Erin M. Hald er begge svært fornøyde med dagen.

– Det har vært veldig lærerikt! Presentasjonene har vært svært gode – folk er utrolig flinke til å presentere muntlig. Det er spennende å følge med på utviklingen av både prosjektene vi har her og på de som står bak, sier Skille.

De mener begge at de har stort utbytte av TREC-seminarene.

– Man får øvd seg på å legge frem prosjekter muntlig og får også en stor motivasjon til å bli ferdig med det man skal være klar med i forkant av seminaret. Det er dessuten en god mulighet til å bli oppdatert på hva de andre i gruppen jobber med. Og så er det en bonus at det hele foregår på engelsk, det er bra, sier Hald.

 

Både Skille og Hald er enige om at den sosiale delen av seminaret også er viktig.

– Man møtes på tvers av de interne gruppene, så man sosialiserer uavhengig av om man jobber på labben eller jobber med befolkningsstudier (epidemiologi). Middagen på kvelden er også veldig hyggelig, forteller de.

Positivt med sparring

En av dem som la frem en del av arbeidet sitt, var PhD-student Line H. Evensen. Hun presenterte en studie hun jobber med som tar for seg regelmessig fysisk aktivitet og risikoen for venøs blodpropp når det kommer til tilbakefall og dødelighet.

– Jeg har sett på selvrapportert fysisk aktivitet blant pasienter som har hatt venøs blodpropp. Det vi prøver å finne ut, er hvordan fysisk aktivitet som ble gjort før man får blodpropp påvirker risikoen for å få blodproppen, forteller Evensen.

Hun begynte på studien i januar og er ikke ferdig med analysene ennå, men synes det er nyttig å kunne sparre med kollegaene sine.

– Det er veldig positivt å ha mulighet til å gjøre det.

– Blir ikke verdensmester alene

Tom Eirik Mollnes er assosiert samarbeidspartner i TREC og ser helt klart fordeler med måten forskningssenteret jobber på.

– Det er så viktig med den type nettverksbygging som vi gjør her. Betydningen av å samarbeide for å få gjort mer enn man kunne gjort alene er enorm. Det er utrolig stimulerende og lærerikt, sier Mollnes, som er professor II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) og forsker ved Nordlandssykehuset i Bodø. Han er dessuten med i flere andre Jebsen-sentre i landet.

 

 

 

 

 

 

Mollnes’ ekspertfelt er immunapparatet, og han forteller at man finner mange linker mellom immunsystemet og det som skjer i kroppen ved blodpropp.

– Å utnytte hverandres kompetanse, samt å bryte ned barrierer i Norge og i Nord-Norge spesielt er essensielt. Man kan ikke drive på hver for seg og tro at man blir verdensmester alene, sier Mollnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle foto: Dana Meknas (TREC)

Be the first to like.