John-Bjarne på tur: Var førsteopponent i Danmark

For to uker siden var senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, på reise i Danmark for å være førsteopponent i en doktorgrad i Aarhus. Doktorgradkandidaten forsvarte en avhandling som tok for seg sammenhengen mellom hjerteinfarkt og hjernesykdommer. Kandidaten fant blant annet at hjerteinfarkt hadde en beskyttende effekt på utviklingen av Alzheimers sykdom.

Onsdag 27. september var senterleder, professor John-Bjarne Hansen, førsteopponent i en doktorgrad ved klinisk epidemiologisk avdeling ved Universitetet i Aarhus. PhD-kandidaten, Jens Sundbøll, hadde studert sammenhengen mellom hjerteinfarkt og hjernesykdommer som depresjon, hjerneslag og demens i nasjonale registerbaserte studier i Danmark. I sine studier fant han blant annet at depresjon var en risikofaktor for død etter hjerteinfarkt og at gjennomgått hjerteinfarkt var relatert til økt risiko for vaskulær demens, men hadde en beskyttende effekt på utviklingen av Alzheimers sykdom.  Delstudiene i avhandlingen er blitt publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift som Stroke og Circulation. Under disputasen forsvarte kandidaten på en svært god måte sine metodevalg og konklusjoner.

På bildene ser vi kandidaten forsvare sin avhandling, interesserte tilhørere og fra mottakelsen i avdeling for klinisk epidemiologi etter godkjent avhandling.

Be the first to like.