John-Bjarne på Kairo-kongress

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Denne høsten har TREC vært representert på flere kongresser og møter. En av kongressene vi har deltatt på, er den tredje EHA-HOPE-kongressen som ble avholdt i Kairo i slutten av september. Her var senterleder og professor JohnBjarne Hansen invitert som foredragsholder, og han holdt en presentasjon med tittel “Future challenges in prevention and treatment of venous thrombosis”.

EHA-HOPE er en kongress hvor høydepunkter fra en tidligere kongress, EHA-kongressen (European Haematology Association), som ble avholdt i Stockholm denne sommeren, ble presentert. Deltakerne på kongressen inkluderte både forskere og hematologer, altså leger i blodsykdommer, fra mer enn 10 ulike land i Midtøsten-regionen. Det ble også presentert hematologisk forskning fra selve regionen. Kongressen samlet mer enn 500 deltakere fra 18 nasjoner.

Be the first to like.