Sigrid Brækkan (38) har blitt professor!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Denne uken fikk vi gladnyheten om at vår egen Sigrid Brækkan har fått opprykk som professor! Dermed ble det selvsagt markering på TREC i god stil!

–  Det føles veldig bra, sier en glad og stolt Sigrid.

Det er 15 år siden Sigrid begynte på det som skulle bli en innholdsrik og spennende karriere som forsker. Med bakgrunn fra farmasistudiet var møtet med fagfeltet venøs blodpropp en ny verden som hun lot seg fascinere av da hun den gang møtte og ble kjent med nåværende senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen.

– Det har vært mye arbeid, det må jeg vel kunne si. Mange sene kvelder og mye tid har gått med til forskningen, men det er definitivt verdt det, sier Sigrid.

Å få opprykk som professor betyr at man har en betydelig forskningsportefølje, har veiledet kandidater til doktorgrad, har undervisningserfaring og dyptgående kompetanse. Det har Sigrid bevist at hun har, men det er ikke det eneste hun får til.

– Det er jo litt kult at jeg som ung kvinne oppnår en slik tittel – det viser at det går an å få det til, også når man har familie og barn, sier Sigrid.

Nøkkelen til suksess

Sigrid tok sin doktorgrad i 2010 der hun så på sammenhengen mellom kardiovaskulære risikofaktorer og risikoen for å få venøs blodpropp. Til tross for sin unge alder har hun allerede mye forskning og mange erfaringer å vise til. Hun har blant annet vært medforfatter på hele 95 vitenskapelige artikler. I tillegg har hun vært biveileder for 14 stipendiater og hovedveileder for én. For tiden har hun tre stipendiater hun er hovedveileder for og syv som hun er biveileder for. I 2016 fikk hun prisen “Young Investigator Award” på den internasjonale konferansen ISTH, som arrangeres i regi av International Society of Thrombosis and Haemostasis, og i 2017 ble hun tildelt prisen for ynge forskere av det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).

– Hva er nøkkelen til din suksess?

– Det er et godt spørsmål. Det er mange ting som skal klaffe. Jeg har alltid vært veldig interessert i forskning, og ble enda mer interessert da jeg begynte på masteren min. Det er helt avgjørende at jeg synes det er gøy og føler mestring med det jeg holder på med. Det er en viktig faktor at folkene rundt meg er positive og hyggelige, og at jeg er i et godt miljø. Det er en viktig kombinasjon. Ikke minst har jeg hatt en utrolig god veileder i John-Bjarne, både faglig og personlig, som har lagt til rette for en karrierevei innad i forskningsgruppen. Han har jeg mye å takke for, forteller den nybakte professoren.

Sigrid og John-Bjarne har jobbet sammen i mange år, og i løpet av tiden de har samarbeidet, har rollene endret seg.

– Det har utviklet seg: Fra å være studenten hans til at vi nå i større grad er diskusjonspartnere som komplementerer hverandre godt etter hvert som jeg har tatt steg oppover og lært mer. Jeg har utviklet kompetanse på litt andre fagområder, spesielt innenfor epidemiologi og metodekunnskap, og det tror jeg har ført til at vi er et godt team.

Til stor inspirasjon

Men selv om tittelen har forandret seg, har Sigrid begge beina godt plantet i bakken.

– Jeg vil fortsatt ha lav dørstokk for alle som har spørsmål til meg, og jeg skal fortsette med å veilede studenter, forske og utvikle meg selv. Det er fortsatt mye jeg ikke kan, og jeg har fortsatt mye å lære – det har vi alle, alltid. Dette er selvsagt en fin motivasjon til å jobbe videre med forskningen, og kanskje kan vi ta noen skritt nærmere å løse blodpropp-gåten, som er det ultimate målet, sier Sigrid.

Senterleder John-Bjarne Hansen er glad på Sigrids vegne og har mange lovord å si om sin makker.

–  Sigrid er en veldig viktig del av gruppen vår og en stor inspirasjon. Hun viser at om man har talent og jobber hardt, så kan man nå opp. Det er fortsatt mannsdominert i de øverste rollene i akademiet, så dette er et viktig signal om at noe kanskje er i ferd med å endre seg, sier John-Bjarne.

Også universitetet gratulerer med professortittelen.

– Det var aldri noen tvil; Sigrid ville nå professorkompetanse. Vi kan nå gratulere den unge og flotte professor Brækkan med akkurat det og ønsker lykke til videre med det viktige arbeidet, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Be the first to like.