Årsmøteinnkalling

Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø.

Tid og sted:

Tirsdag 11.2.2014, kl 18.00
Årsmøtet skal holdes på Peppe’s pizza, 2.etg – Stortorget 2

Det blir servert pizza og drikke på møtet.

Saksliste: Blir lagt ut etter at fristen for innkomne saker er ute.

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Sakspapirer sendes ut per mail på forhand. Ønskes det å ha sakspapirene i papirform må dere selv skrive de ut. Det vil ikke bli tatt utskrift av sakspapirer av oss.

Med vennlig hilsen

Johanne Størkersen
Leder, NITO UiT

Tromsø, 04.02.2014

Årsmøteinkalling

Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø.
Tid: Torsdag 07.februar 2013, kl 18:00.
Sted: Peppes Pizza, Sjøgata i sentrum. Møterom i 2. etasje, samme inngang som pizzarestauranten.

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av årsberetningen
 5. Godkjenning av regnskapet for 2012 og budsjettet for 2013.
 6. Resultat og informasjon fra lokale lønnsforhandlinger 2012.
 7. Behandling av saker til avdelingens årsmøte (ikke lagt ut pr dd)
 8. Bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
 9. Innkomne saker
 10. Valg av styre og valgkomite.

Det vil bli servert pizza etter at årsmøtet er avholdt.

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Sakspapirer sendes ut per mail på forhand. Ønskes det å ha sakspapirene i papirform må dere selv skrive de ut. Det vil ikke bli tatt utskrift av sakspapirer av oss.

Tromsø, 04.02.2013

Med vennlig hilsen

Johanne Størkersen
Leder, NITO UiT

Årsmøteinkalling

Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø.

Tid: Torsdag 16.februar 2012, kl 18:00.
Sted: Peppes Pizza, Stortorget 2. Møterom i 2. etasje, samme inngang som Pizzarestauranten.

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av årsberetningen
 5. Godkjenning av regnskapet for 2011 og budsjettet for 2012.
 6. Resultat og informasjon fra lokale lønnsforhandlinger 2011.
 7. Behandling av saker til avdelingens årsmøte
 8. Bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
 9. Innkomne saker
 10. Valg av styre og valgnemd.

Det vil bli servert pizza etter at årsmøtet er avholdt. Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Tromsø, 09.02. 2012

Med vennlig hilsen Johanne Størkersen Leder, NITO UiT